Let's View

Letar Let’s View, XR donanım sağlayıcılarının sunduğu özel yazılımlar sayesinde eğitimcilerin Letar’ın benzersiz içeriğini sınıfta ders anlatımında kullanmalarına imkan verir. Letar’ın 3D fonksiyonları akıllı tahta veya ikinci bir ekrana yansıtılabilir. Böylece, Letar’ın öğretim programına uyumlu zengin içeriği, eğitimciler ve öğrencilerle buluşur. Letar sınıf içi opsiyonunda öğretmenlerin XR ortamında kullandıkları Letar içeriklerini, öğrenciler eş zamanlı olarak yansıtılan ekranda ya da perdede AR modunda takip edebilirler. Böylece öğrenimi zor, derinlik hissi gerektiren konu, kavram ve modellerin öğrenimi kolaylaşır. Derslerdeki motivasyon artar ve öğrenmenin önündeki engeller kalkar.

Detay

Sınıf deneyimi

Nasıl yardımcı olabilirz?